?

Log in

No account? Create an account
uladzimer [entries|archive|friends|userinfo]
uladzimer

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Радаўніца [Apr. 17th, 2018|01:11 pm]
uladzimer
[Tags|]

Як добра, што вы ёсьць,
што можам разам радавацца,
за нас і за вас, і кожны дзень,
а не толькі на Радаўніцу...

LinkLeave a comment

Вочы дома [Apr. 16th, 2018|06:23 pm]
uladzimer
[Tags|, , ]Не сумняюся, што ты ведаеш: вока і вакно - словы роднасныя, аднакарэнныя. Адсюль, дом, як і чалавек, мае вочы. І вочы вясковага дома непараўнальна прыгожыя, асабліва, калі ты ў курсе эстэтыкі гарадскіх шклапакетаў...
LinkLeave a comment

Падарожнае [Apr. 15th, 2018|10:11 pm]
uladzimer
[Tags|, ]*   *   *,
Пыл падарожны
золатам ляжа на твар,
стомай - на плечы.
LinkLeave a comment

Падарожнае [Apr. 13th, 2018|07:40 pm]
uladzimer
[Tags|]

Сёньня ў прыгарадным дызелі бачыў мужыка зь вядром журавінаў. Буйныя, як вішні, цёмна чырвоныя ягады вабілі вока. Распытваць мужыка не стаў, было зразумела, што прайшоўся па балоце і сабраў ягады, што перажылі зіму. Але дзіўнавата ў красавіку.
Яшчэ бачыў вожыка. Быў узрадаваўся, а ён - дохлы((
Link2 comments|Leave a comment

Цукерка [Apr. 12th, 2018|01:20 pm]
uladzimer
[Tags|]Пішу даклад пра сімвалічныя функцыі цукерак у беларускай традыцыйнай культуры. Ты нават не паверыш, колькі там смачнага! Толькі цяпер зразумеў, чаму так люблю частаваць цукеркамі.
Але гэтыя фішкі ў народнай культуры яшчэ М. Нікіфароўскі занатаваў.

"Люблю, люблю я Пеценьку, за сладкую канхецінку,
як паложыць у раток, так заные жываток" (1911)
Link5 comments|Leave a comment

Цукроўка [Apr. 11th, 2018|10:10 pm]
uladzimer
[Tags|]

Ці чуў ты (у дзяцінстве, ад сяброў, цёмных бабцяў і інш.) такую версію, што цукровы дыябет ("цукроўка") у чалавека бярэцца ад таго, што ён шмат спажывае (любіць) салодкае?
Link3 comments|Leave a comment

Вясна [Apr. 10th, 2018|08:15 pm]
uladzimer
[Tags|]Стары станаўлюся, сентыментальны... Вось квецік першы жывы ўбачыў - замілаваўся, сфоткаў... Калі сур'ёзна, то бачыць на свае вочы, як абуджаецца зямля пасьля доўгага зімовага сону - адно з невымерных і найвялікшых задавальненьняў
Link3 comments|Leave a comment

Дом [Apr. 9th, 2018|09:33 pm]
uladzimer
[Tags|, , ]Ліштвы, аканіцы, шчыт, аздоблены ромбамі, "стрэлка" на вільчыку... Вось не магу прайсьці міма, каб не палюбавацца. Асабліва пасьля шэрых і аднастайных гарадскіх дамоў...
Link2 comments|Leave a comment

Вялікдзень [Apr. 8th, 2018|07:33 pm]
uladzimer
[Tags|]З Вялічкам!
Link2 comments|Leave a comment

Дарога [Apr. 7th, 2018|06:32 pm]
uladzimer
[Tags|, ]Колькі вершаў і песень ты ведаеш пра дарогу?
Link7 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]