?

Log in

uladzimer [entries|archive|friends|userinfo]
uladzimer

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

1996 [May. 25th, 2017|09:35 pm]
uladzimer
[Tags|]Перабіраў тэчкі і знайшоў пачак чорна-белых фотаздымкаў. Пачаў разглядаць і ажно сьціснулася ад успамінаў сэрца. Далёкі 1996 год, кастрычнік, шэры, дажджлівы дзень у Мінску. А мы, маладыя, радасныя, вочы гараць непадробным аптымізмам... Першы ўсенародны сход, калі мы шчыра верылі, што варта троху даціснуць і палітычная аблуда зваліццаТады здавалася, што і другі год - гэта ўжо празмеры. Бо толькі нюхнулі свабоды, а тут ізноў калгас савецкага разьліву...Драйву дадавалі нязвыклыя для галоўнага праспекту сталіцы машынкі, але боязі і страху не было, далібогДзень быў паганы з надвор'я, але сонечны з настрою. Гэта адчувалася кожным нервам, на кожным кроку. Спецназ тады яшчэ не лютаваў і здавалася, што можна проста даць уладзе рашучы знак, каб яна саступіла, сыйшла з арэны. Але сонечны настрой прапаў, а паганае надвор'е ў краіне засталося яшчэ на 20 з лішкам гадоў...

Памяці Васіля Храмцова
LinkLeave a comment

юбілей [May. 24th, 2017|11:27 pm]
uladzimer
[Tags|, ]25
палявы сезон
Першая экспедыцыя адбылася ў ліпені 1992 г. на самай поўначы Расоншчыны. Ладзілі яе саматужна, яшчэ студэнтамі. Уражаньні былі проста касьмічныя. І ад бабуляў-песнахорак, і ад фантастычнай прыроды, і ад сяброўскіх пасядзелак ля вогнішча пад неверагодным зорным небым...Link2 comments|Leave a comment

Птушачка [May. 24th, 2017|12:15 pm]
uladzimer
[Tags|]Штораніцы на мой гаўбец стала прылятаць і ціўкаць-сьпяваць нейкая птушачка. Гэта дзіўна, калі прачынаешся ад сонечнага сьвятла і птушынага ціўканьня замест будзільніка. Падобная на вераб'я, але ж не. Тыя бандамі тусуюцца, а гэтая заўсёды на самоце. Прыляціць, паціўкае, мяне пабудзіць і зьнікае да наступнае раніцы. Перарыў сайт "Птушкі Беларусі" - не знайшоў сваю незнаёмку. Ладна, прыляціць наступнай раніцай - спытаюся асабіста
Link1 comment|Leave a comment

Беларусь [May. 23rd, 2017|07:53 pm]
uladzimer
[Tags|]...
Мо яны, Беларусь, панясьліся
За тваімі дзяцьмі уздагон,
што прадалі цябе, адракліся,
прадалі і аддалі ў палон?
...
Link1 comment|Leave a comment

Ulaslovy [May. 21st, 2017|02:34 pm]
uladzimer
[Tags|]*   *   *
Тысячы сонцаў
на палянах зялёных
травень рассыпаў
Link1 comment|Leave a comment

Полацк [May. 6th, 2017|05:15 pm]
uladzimer
[Tags|]

Вечнае Ўзьвіжаньне

Кожны карэнны палачанін, што адмераў ня меньш за паўсотні гадоў, лёгка ўзгадае свае выправы ў тутэйшыя падземныя хады. Дакладна пазначыць два-тры такіх месцы, дзе зеўраў правалам таемны лаз, куды ён са сваімі сябрамі лазіў. “Скруціўшыся ў тры пагібелі”, “на каленках”, “на жываце, як ужо сільна узка стала”, “пакуль не дагарэла сьвечка і стала страшна”. Мой дзядька Гена, які разьмяняў ужо восьмы дзясятак, неадноечы распавядаў мне пра свае падземныя прыгоды. Гаварыў так пераканаўча, з такім наборам тапаграфічных і сітуатцыйных падрабязнасьцяў, што я верыў яму ад першага да апошняга слова. Праўда, усе экспедыцыі ў полацкія лёхі, пра якія даводзілася чуць, былі магічнай дарогай без канца, загадкай без разгадкі, казачным сном на яве, перарваным на самым цікавым месцы. Завалы, вада, а часьцей за ўсё – страх, надзейна зачынялі шлях да Вялікай Таямніцы – Полацкіх Лабірынтаў.
Мой дзіцячае ўяўленьне ажно  трымцела ад дзядзькавых аповядаў. Пасьля іх красамоўных пераказаў у двары, зьбіралася невялікая кампанія асабліва надзейных і верных шукальнікаў прыгод, якая таемна ад бацькоў выпраўлялася ў Стары Полацк. Першы горад краіны малыя навапалачане называлі і называюць менавіта так. Магчыма, супрацьпастаўляючы Новаму Полацку, але мне падаецца, што гэты прыметнік далёка невыпадкова агучваецца менавіта дзецьмі і старымі. Бо толькі яны ведаюць, што “стары” – не проста ўзроставая катэгорыя, але той сьвяты кій, зь якім яшчэ ходзіць па нашых дарогах “сівы басаногі дзядок у простай кашулі”.
Усе нашыя спадзяваньні, пошукі, торканьні сапёрным прэнтам і рыдлёўкамі ў розных кропках Старога Полацка былі марнымі. Кераміка, колькі позьніх манетак і нават срэбраны корпус ад кішэннага гадзіньніка – нічога ня вартая дробязь у параўнаньні зь Вялікай Таямніцай.
Я і цяпер веру дзядзькавым гісторыям. Толькі ўжо не бягу з рыдлёўкай шурфаваць абяцальныя каардынаты. Няма ў такіх пошуках аніякага сэнсу. Полацкія Лабірынты –  мудрыя зьмеі Крыўскай зямлі, зьвітыя ў клубок вечнага Узьвіжаньня. Яны выбіраюць людзей самі. Вацлаў Ластоўскі ведаў пра гэта.

05.03.2008
LinkLeave a comment

Работа [May. 6th, 2017|04:41 pm]
uladzimer
[Tags|]

дыпломнікаў - тапіць у рацэ, я сам бы перажагнаў плыню, каб ім на тым сьвеце было лёгенька, і каб я іхных тэкстаў больш ніколі ня бачыў... Нерэальна, канешне. Але перакапаць гарод і раскідаць гной яны б маглі. Ёпрст, чаму я не карупцыянер???
Link2 comments|Leave a comment

Падарожнае [May. 3rd, 2017|07:41 pm]
uladzimer
[Tags|]Пакарміць каня хлебам з далоні - шчырае задавальненьне яшчэ з дзіцячых часоў...
Link2 comments|Leave a comment

Празьнік [Apr. 30th, 2017|09:05 pm]
uladzimer
[Tags|]На бальшавіцкія празьнікі - добрага надвор'я не чакай (народная мудрасьць)
З юнацтва памятаю, калі нас у школе гналі на дэманстрацыі 07.лістапада і 1 траўня, то надвор'е, як правіла, было на дзіва паганым. З тых час мала што зьмянілася. Дый з дзяржавай, якая ў ХХІ ст. працягвае сьвяткаваць бальшавіцкія празьнікі, нічога добрага быць ня можа. Хоць па піццот, хоць па тысячы паабяцае тутэйшы правадыр...
Link11 comments|Leave a comment

Актуаліі [Apr. 29th, 2017|08:13 pm]
uladzimer
[Tags|, , ]

Электронная пошта сапсавала ўвесь эфект раптоўнай сустрэчы з тэкстам дыплома, які студэнт падкідае за пару дзён да канчатковага тэрміна здачы. Раней бедалага вымушаны быў асабіста прынесьці сваю пісаніну навуковаму кіраўніку і, седзячы побач, слухаць усе тыя ласкавыя словы, якія прамаўляе выкладчык, упершыню ўбачыўшы такі геніяльны тэкст... Зараз можна проста закінуць па электронцы і не парыцца. Хай на выходных канае кіраўнік, без аніякае магчымасьці выказаць непасрэдна ўсе тыя эмоцыі, што перапаўняюць яго ад трэшавага чытва.
Link5 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]